Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015

Η ΕΠΟ ρούφηξε το αυγό της

Η ΑΕΚ είχε το δικαιολογημένο ενδιαφέρον και συνεπώς το δικαίωμα που απορρέει από αυτό, βάση του άρθρου 11 του Συντάγματος περί ελευθερίας του λόγου, να εκφράσει κρίσεις για τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος και συνεπώς δεν υπάρχει τίποτα το παράτυπό στην ανακοίνωση του Αυγούστου περί δυσπιστίας της προς την ηγεσία της ΕΠΟ. Αυτό αποφάσισαν οι τακτικοί δικαστές του δικαστικού τμήματος της ΕΠΟ και απάλλαξαν από κάθε κατηγορία την ΑΕΚ.

Στις 21 Αυγούστου η ΑΕΚ είχε εκδώσει ανακοίνωση με την ευκαιρία της έναρξης του πρωταθλήματος, στην οποία γνωστοποιούσε τη δυσπιστία της προς την ηγεσία της ΕΠΟ. Ο τότε ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, συνταξιούχος δικαστικός, Κωνσταντίνος Πετρόπουλος είχε ασκήσει Πειθαρχική Δίωξη σε βάρος της ΑΕΚ για "δημόσιες δυσμενείς κρίσεις σε βάρος ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων". Η υπόθεση είχε παραπεμφθεί από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Το ερευνητικό της τμήμα είχε κάνει πρόταση για επιβολή προστίμου ύψους 20.000 ευρώ στην ΑΕΚ και υποχρέωση ανάκλησης των κρίσεων που υπήρχαν στην ανακοίνωση.

Έπειτα από την κατάθεση των θέσεων της ΑΕΚ στο δικαστικό τμήμα της επιτροπής, από τον δικηγόρο της ΠΑΕ Πέτρο Καϊμακάμη, οι τακτικοί (πλέον) δικαστές του δικαστικού τμήματος της ΕΠΟ, αποδέχθηκαν κατ' ουσία πλήρως την άποψη της ομάδας, βγάζοντας μια ιστορική απόφαση με την οποία την απαλλάσσουν.

Το σκεπτικό της απόφασης έχει μεταξύ άλλων τα εξής κρίσιμα σημεία:
 
"Η ανακοίνωση έχει επικριτικό περιεχόμενο αφού αποδίδει στα πρόσωπα αυτά (ΕΠΟ) ευθύνη για τη διαφθορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Συνεπώς δεν προκύπτει ότι οι εν λόγω μομφές ήταν αναληθείς ούτε ότι τυχόν αναλήθεια ήταν σε γνώση της ΠΑΕ".

"Προκύπτει από την πληθώρα των προσκομιζόμενων δημοσιευμάτων ότι ο Τύπος βρίθει από δυσμενείς κρίσεις σε βάρος της ΕΠΟ με αναφορά, μάλιστα, σε συγκεκριμένα περιστατικά που τυγχάνουν ποινικής αξιολόγησης".

"Η ΑΕΚ είχε δικαιολογημένο ενδιαφέρον να εκφράσει την αξιολογική της κρίση για τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος και τα πρόσωπα που ελέγχουν τη διεξαγωγή του. Το δικαίωμα αυτό συνιστά ενάσκηση της ελευθερίας του λόγου και έχει νομικό έρεισμα στο άρθρο 11 του Συντάγματος".
 
"Η επίδικη ανακοίνωση είναι μεν δυσφημιστική για τους ποδοσφαιρικούς θεσμούς πλην όμως το ειδικότερο περιεχόμενο της, αν και οξύτατο, δεν υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο για την έκφραση της άποψης με συνέπεια να μην προκύπτει ο σκοπός εξύβρισης των θεσμοθετημένων οργάνων της ΕΠΟ".